Warning: declare(encoding=...) ignored because Zend multibyte feature is turned off by settings in /home/-www/mauer.hu/htdocs/safety_bg/BotDetect/CaptchaClass.php on line 2
| Safety.bg - Сигурното място
Първата информационна медия за сигурност, защита и безопасност
На фокус
Тревожни тенденции в поръчките на охранителни услуги
10.08.2012
Автор: НАФТСО
размер на шрифта 

Членовете на НАФТСО нееднократно са призовавали възложителите на обществени поръчки и клиентите на доставчиците на частни услуги за сигурност да избират най-благоприятните от икономическа и социална гледка точка оферти, а не най-ниската предложена цена, като вземат предвид изискванията за качество, спазването на трудовите стандарти и социалното законодателство. НАФТСО не приема изборът на доставчик на услуги за сигурност да бъде подценяван и/или опорочаван, а работниците и служителите от частния охранителен сектор да понасят най-неблагоприятните последствия от икономическата и социалната криза.

Частните охранителни фирми са не само доставчик на услуги, но и част от превантивната система за противодействие на престъпността. Пагубният ефект от надпреварата за най-ниска цена на охранителните услуги следва да бъде разглеждан не само в контекста на собствената сигурност и на публичен образ на съответните възложители/клиенти и частни охранителни компании, но също така по отношение на увеличаването на риска за сигурността на обществото.

НАФТСО отново известява за задълбочаване на тревожни тенденции в процедурите за обществени поръчки за охрана, включително след последните промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП):

- Налице е отказ от професионални услуги и натиск за понижаване на техните цени, без да се отчита спецификата на частната охранителна дейност. Масова практика стана публични институции да „спестяват” от сигурност, включително за отговорни и рискови обекти или дейности.

- В голямото си болшинство публичните институции възлагат договори на доставчици на частни услуги за сигурност единствено възоснова на най-ниската цена. Като последица от сегашната икономическа и финансова криза, при затягащи се бюджети, критериите за качество и социална съобразност се игнорират безотговорно и изцяло.

- Все повече възложители на обществени поръчки създават предпоставки за нарушаване на нормативни актове от страна на изпълнителите и за увеличаване на „сивия” сектор в частния охранителен бизнес.

- Отлагат се плащания за предоставени охранителни услуги без да се отчита, че охранителите следва да получават своите трудови възнаграждения (което е в пряка зависимост от коректността на потребителите на тези услуги) и в нарушение на Директива 2011/7/ЕС.

В над 90% от обществените поръчки за охрана през последните две години възложителите залагат критерий „най-ниска цена”, който при обществени поръчки за физическа охрана е неприемлив, предвид следните аргументи:

- На опасност се излага сигурността, защото много частни охранителни фирми не обръщат или нямат възможност да обърнат необходимото внимание на качеството и професионализма. Увеличават се рисковете за възложителя, за застрахователя и за  изпълнителя, както и опасните ситуации, свързани с професията на охранителя.

- Създават се предпоставки за нарушаване на нормативни актове от страна на изпълнителите и за увеличаване на „сивия” сектор в частния охранителен бизнес, както и за корупционни практики.

- Ефектът върху индустрията за сигурност е вреден и контрапродуктивен. Разходите за труд от стойността на услугата в сектора на частната охранителна дейност са около 80% - 90%.. В резултат се получава ожесточена конкуренция, която заставя изпълнителите да представят много свити ценови предложения за сметка на качеството на услугата, работните условия, компетенциите и уменията на персонала.

- Нечестната конкуренция, социалният дъмпинг и широко разпространените незаконни или полузаконни практики от безскрупулни фирми, определени от нас като «хиени на пазара» са пряка последица от увеличаващата се конкуренция в заплащането и натиска върху цените.

- Ако един договор се възлага само на база на най-ниската цена, това неминуемо се отразява на нивото на заплащането, мотивацията на персонала, условията на работа и текучеството, а в последна сметка и на равнището за успешност в изпълнение на задачата.

НАФТСО настоява възложителите на обществени поръчки за охрана да оценяват професионално рисковете за собствената си сигурност и да не стимулират надпреварата за най-ниска цена на охранителните услуги, за да сведат до минимум потенциалните заплахи и неприятните изненади.

Ниско качество и ниски цени на услугите, ниско заплащане на охранителите, липса на професионализъм и лош контрол са предпоставка за лоши услуги, за конфликти, за социално напрежение, нечестна конкуренция и в крайна сметка - неотчитане  уроците на събитията от 11 септември 2001 г. Атентатът на летище „Сарафово” е ясен сигнал за голяма тревога.

Частните охранителни услуги следва да бъдат предоставяни от компетентен, квалифициран и справедливо възнаграден охранителен персонал, от фирми, доказали професионализъм и възможности в дейността си, коректност към собствените служители, клиентите и държавата.

При всички договори за охрана, свързани с човешки фактор, следва да се отчита че, съгласно Закона за частната охранителна дейност, персоналът за охрана трябва да бъде назначен на трудов договор, с произтичащите от това задължения за фирмата-изпълнител стриктно да спазва трудовото и данъчно-осигурителното законодателство.

НАФТСО препоръчва на публичните институции:

- Да ограничат използването на критерия „най-ниска цена” при обществени поръчки за охрана с човешки фактор и да изключват този критерий по отношение охраната на обекти от критичната инфраструктура. Засилването на социалните показатели трябва да бъде ключов фокус на устойчиви и социално отговорни обществени поръчки.

- Да включват в обявленията за процедурите долен праг на цената на услугата, който да гарантира минимум фонд „Работна заплата” при спазване на трудово-осигурителното законодателство и да не приемат оферти под обявения праг.

НАФТСО призовава контролните органи:

- Да обръщат повече внимание на „сивия” сектор и на недекларираната дейност в сферата на услугите за сигурност.

- При проверки на възложители на обществени поръчки да не търсят отговорност от тези, които (правилно) не използват критерия „най-ниска цена” при избор на доставчик на охранителни услуги, свързани с използването на човешки фактор.

 

За повече информация: www.naftso.orgсподели по
Предишна статияСледваща статия
Коментари
Justus
04.09.2013 02:57:00
1532 1129
Ranessa
03.24.2013 09:36:36
1524 1070
Xaria
04.13.2013 08:04:03
1108 1091
Lavar
03.08.2013 03:04:04
1093 1139
Chuckles
05.03.2013 04:23:37
1082 1101
Kathreen
04.13.2013 08:04:03
1080 1127
Ladainian
05.29.2013 12:01:24
1079 1103
Dorothy
05.29.2013 12:01:25
1074 1125
Letitia
05.23.2013 02:15:35
1072 1133
Davion
03.19.2013 01:52:04
1070 1067
Moon
03.13.2013 03:07:28
1067 1083
Jodi
05.18.2013 08:15:23
1066 1095
Joni
06.10.2013 10:09:50
1062 1108
Elva
05.24.2013 09:04:02
1061 1039
You\'ve got to be kidding me-it\'s so trasnaprntely clear now!
Destry
05.31.2013 06:34:28
1040 1085
Mccayde
07.13.2013 11:06:50
1031 1143
Roxy
05.03.2013 04:23:28
1016 1164
Patience
06.20.2013 02:53:46
954 1086
lnkexnxvn
05.31.2013 01:42:29
943 1107
RVLvxw bvgkvhhklfph
uhgfmednr
06.02.2013 06:37:43
927 951
41JgpI , [url=http://gmqokkabjnbz.com/]gmqokkabjnbz[/url], [link=http://isdkfjeaclhy.com/]isdkfjeaclhy[/link], http://adfkjozbszdv.com/
Armena
05.16.2013 10:16:25
912 1085
Henerietta
05.26.2013 08:37:31
904 1064
You put the lime in the cuocont and drink the article up.
Della
06.26.2013 07:15:50
901 1006
Darnesha
06.13.2013 12:22:59
889 1149
Demelza
07.09.2013 05:11:09
880 994

*Име:
email:
*Коментар:
*Код за сигурност:
 
CAPTCHA
Reload the CAPTCHA code
Всички полета със * са задължителни
 Добавете коментар
Спонсорирани статии
Вижте всички