Warning: declare(encoding=...) ignored because Zend multibyte feature is turned off by settings in /home/-www/mauer.hu/htdocs/safety_bg/BotDetect/CaptchaClass.php on line 2
Първата информационна медия за сигурност, защита и безопасност
Връзки

Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО) е сдружение с идеална цел и 10 годишна история, което обединява търговски дружества, предоставящи услуги в сферата на сигурността. От 2005 г. НАФТСО е член на Конфедерацията на европейските услуги за сигурност CoESS, която представлява частната индустрия за сигурност на европейско ниво и е призната за партньор от Европейската комисия. НАФТСО е организатор на всички успешни и полезни национални събития на частната охранителна индустрия в България. Асоциацията е предпочитан партньор от няколко университета и много неправителствени организации. Реален е приносът на НАФТСО за официалното признаване на професията „Охранител” и подготовката на Държавното образователно изискване за обучение на охранителите, както и за обявяването на 11-ти ноември за Ден на охранителя и на частната охранителна дейност. Членовете на НАФТСО осигуряват работа на повече от 34 % от наетите в частния сектор за сигурност и търговският им оборот е над 38 % от пазара на охранителните услуги.

 

 

НАФОТС – Българската Асоциация на Фирмите за Електронна Сигурност и Охранителни Услуги е създадена през 2002 г. от 12 частни охранителни дружества. Към момента Асоциацията обединява в себе си над 26 дружества от различни сфери на частните услуги за сигурност в България. През  2008 г. НАФОТС става първата страна от Югоизточна Европа приета за член на Европейската Асоциация EURALARM, която е с над 40 годишна история в сферата на частните услуги за сигурност. През 2009 г. НАФОТС  става член на Секционния Комитет „Услуги”, а от 2010 г. НАФОТС  оглавява Група „Югоизточна Европа ”. НАФОТС е пълноправен член на Консултативния Съвет за Сътрудничество по Въпросите на Частната Охранителна Дейност при ГДОП.
Основните дейности на Асоциацията са в следните направления:
•          Приоритети на работата по експертни групи:
•          повишаване качествените параметри на услугите и продуктите;
•          взаимодействие с институциите и други сходни организации;
•          проекти за усъвършенстване нормативната база в бранша;
•          информационна осигуреност на членовете на сдружението;
•          повишаване квалификацията на кадрите в бранша;
•          усъвършенстване организацията на работа в сдружението и коректността във взаимоотношенията в бранша

 

Социален проект "pravatami.bg"

Социалният проект “pravatami.bg: разкодираните закони” е отворена и безплатна онлайн платформа за предоставяне на полезна и практична правна информация, поднесена по разбираем начин за хората без юридическо образование.

Мисията на проекта е повишаване на правната култура на обществото в България.

“pravatami.bg: разкодираните закони“е собственост на Сдружение “Департамент за правна култура”, ръководено от студенти по право.

Сайтът разкодира нормативната уредба като поставя читaтелите си в една конкретна житейска ситуация, разяснявайки им възникващите в нея права и задължения.

Следвада споменем бета версията на “Видео Правата”. Това са Правата, но пресъздадени във видео формат за всички, които предпочитат да се запознаят с правата си гледайки и слушайки член на екипа на pravatami.bg.

Последващо, трябва да се отбележи и английската версия на сайта - MyRights(pravatami.bg/myrights), която изпълнява същата мисия за повишаване на правната култура, но насочена към чужденците в България. Тя също е на бета ниво, но целите и тук са големи чрез привличането на партньори за развиването й през новата година.

Платформата има и свое мобилно приложение за смартфони - “Правата Ми” / “PravataMi”,разработено безвъзмездно от ITкомпанията DigiMark, изтеглено повече от 70 000 пъти, чрез което проектът вече бива сложен и в джоба на всеки, който иска да опознае повече правата си.

 

 

 

 


 

 
Полезно