Warning: declare(encoding=...) ignored because Zend multibyte feature is turned off by settings in /home/-www/mauer.hu/htdocs/safety_bg/BotDetect/CaptchaClass.php on line 2
| Safety.bg - Сигурното място
Първата информационна медия за сигурност, защита и безопасност
B2B
Правила относно пожарната безопасност на работното място
12.06.2012
размер на шрифта 

Всички вътрешни врати и самозатварящите се устройства трябва да са изправни и да не са блокирани.

 

Пожарозащитните врати се държат затворени. Вратите на изходите са в добро състояние и не са блокирани. Всички вътрешни коридори, намиращи се по евакуационния път, са чисти.

Пожарогасителите и вътрешните противопожарни кранове да са достатъчно на брой и разпределени във всички работни зони, като са поставени на видно и леснодостъпно място.

 

Персоналът трябва да е инструктиран относно местоположението и начина на употребата им. Типът и видът им да отговарят на съответния пожарен риск, и да са обслужвани редовно (заредени) и в изправност.

В района на обекта да има достатъчно на брой противопожарни хидранти. Те да са изправни, ясно обозначени, леснодостъпни и да не се блокират от автомобили.

Наличните противопожарни, известителни и гасителни инсталации да са изправни и обслужвани редовно.

Запалителните течности се складират в отделени складови помещения, изградени от негорими материали, които не се използват за други цели. Пренасят се в обезопасени контейнери и се използват на безопасно разстояние от всякакви източници на запалване. На работното място да се съхранява само такова количество, каквото ще е необходимо за дневното производство.

Работното място да се поддържа чисто, отпадъчните продукти редовно трябва да се отстраняват. Зоната около сградата също трябва да се поддържа чиста от суха трева, храсти, хартии, картони и др.

Отоплителните уреди да се разполагат на безопасно разстояние от запалими материали. При употребата на преносими отоплителни уредите да са укрепени срещу преобръщане.

Всички налични електроуреди е необходимо да са защитени и да се поддържат чисти от отпадъци. Електрическата инсталация се проверява и тества периодически, като повредите са докладват и поправят навременно. Използването на електрически удължители и разклонители е сведено до минимум, като са взети мерки срещу претоварването им. Използват се само стандартни електрически предпазители. Има установен ред в края на работния ден да се изключва електрическото захранване.

Тютюнопушенето е забранено с изключение на специално пригодени за това помещения. В определените за пушене помещения няма леснозапалими материали, оборудвани са със стабилни метални или други негорими пепелници и се почистват редовно.

Всички машини и оборудване редовно се проверяват и поправят. Оборудването се поддържа чисто от отпадъчни материали и е разположено, така че да се предотврати натрупване и задръстване с изходни материали и готова продукция.

Складовите помещения да са отделени от производствените. Готовата продукция трябва да е подредена, така че винаги да има свободен достъп до всяка част на склада.

Всички входове да са осигурени срещу нарушители. След приключване на работния ден всички врати и прозорци да се проверяват дали са затворени. Площта около сградата редовно се окосява и почиства от отпадъци и суха растителност. При извършването на ремонти се взимат всички предпазни мерки относно използването на електрожени, режещи инструменти и др. Работната зона, в които се е извършила заваръчна дейност се проверява периодично след приключването й.

Персоналът трябва да е инструктиран с последователността на действията в случай на пожар. Всички работници да са подготвени и да знаят правилата за действие с пожарогасители и вътрешните противопожарни кранове. Да има изготвена процедура за извикване на противопожарните екипи. Необходимо е да се определи човек от персонала, който да отговаря за пожарната безопасност. Два пъти годишно задължително да се проиграва плана за евакуация от сградата.
 сподели по
Предишна статияСледваща статия
Коментари
biwlxoiciy
03.14.2013 09:49:15
804 814
kpUsdA , [url=http://egzjmrsyaxwr.com/]egzjmrsyaxwr[/url], [link=http://avywphzfhife.com/]avywphzfhife[/link], http://mkfwzkvpwspe.com/
Elyza
04.27.2013 07:10:24
793 840
Daveigh
03.11.2013 03:18:52
783 765
qgijlbl
03.11.2013 05:08:02
773 880
v6jvk7 kdvxtkrixzcu
Mariana
03.12.2013 01:35:48
760 846
Keep it cmonig, writers, this is good stuff.
Anitra
03.07.2013 10:16:47
758 733
Zaiya
03.13.2013 09:13:32
757 811
Emmy
03.08.2013 01:29:29
749 824
Keyla
05.06.2013 02:24:55
748 851
Thabang
05.25.2013 07:22:42
747 815
It\'s raelly great that people are sharing this information.
Frenchie
05.10.2013 02:30:05
738 802
Aileen
05.21.2013 12:23:22
731 886
Roland
03.11.2013 12:53:43
729 782
Kewl you shuold come up with that. Excellent!
Alyn
04.22.2013 08:16:08
728 805
Margery
04.18.2013 02:42:32
718 826
Eldora
03.24.2013 07:34:07
717 830
Fantine
03.21.2013 09:40:28
717 863
Winter
03.14.2013 06:13:55
717 895
cebefet
03.14.2013 02:35:39
715 753
mxqhG5 psmsybsiywvf
Jayna
04.27.2013 07:10:57
713 751
Sugar
03.19.2013 07:09:02
713 864
Jodie
05.09.2013 05:21:34
692 783
cbbunw
03.14.2013 02:35:23
690 837
2xQqnf welebqgoprsb
Jairin
03.10.2013 08:23:34
689 801
Learinng a ton from these neat articles.
Marylouise
04.27.2013 07:10:24
682 762
Spike
06.07.2013 08:12:46
673 806
Janet
04.24.2013 10:11:50
670 761
Jobeth
03.08.2013 01:29:28
670 855
Constance
04.10.2013 09:42:43
668 768
Cathleen
05.06.2013 11:17:41
659 916
lllmcigy
06.02.2013 06:45:03
645 755
TXf3Av , [url=http://kvbhfnbwrdis.com/]kvbhfnbwrdis[/url], [link=http://pncskrqpkscs.com/]pncskrqpkscs[/link], http://sauqhgpcborl.com/
Gytha
05.31.2013 12:25:06
634 799
lynswgtccln
05.31.2013 01:50:44
627 774
GEfN9S qogomvhsamok
Sonny
04.26.2013 06:42:27
608 775
Sandy
06.26.2013 06:09:17
587 776

*Име:
email:
*Коментар:
*Код за сигурност:
 
CAPTCHA
Reload the CAPTCHA code
Всички полета със * са задължителни
 Добавете коментар
Спонсорирани статии
Вижте всички