Warning: declare(encoding=...) ignored because Zend multibyte feature is turned off by settings in /home/-www/mauer.hu/htdocs/safety_bg/BotDetect/CaptchaClass.php on line 2
| Safety.bg - Сигурното място
Първата информационна медия за сигурност, защита и безопасност
B2B
Правила относно пожарната безопасност на работното място
12.06.2012
размер на шрифта 

Всички вътрешни врати и самозатварящите се устройства трябва да са изправни и да не са блокирани.

 

Пожарозащитните врати се държат затворени. Вратите на изходите са в добро състояние и не са блокирани. Всички вътрешни коридори, намиращи се по евакуационния път, са чисти.

Пожарогасителите и вътрешните противопожарни кранове да са достатъчно на брой и разпределени във всички работни зони, като са поставени на видно и леснодостъпно място.

 

Персоналът трябва да е инструктиран относно местоположението и начина на употребата им. Типът и видът им да отговарят на съответния пожарен риск, и да са обслужвани редовно (заредени) и в изправност.

В района на обекта да има достатъчно на брой противопожарни хидранти. Те да са изправни, ясно обозначени, леснодостъпни и да не се блокират от автомобили.

Наличните противопожарни, известителни и гасителни инсталации да са изправни и обслужвани редовно.

Запалителните течности се складират в отделени складови помещения, изградени от негорими материали, които не се използват за други цели. Пренасят се в обезопасени контейнери и се използват на безопасно разстояние от всякакви източници на запалване. На работното място да се съхранява само такова количество, каквото ще е необходимо за дневното производство.

Работното място да се поддържа чисто, отпадъчните продукти редовно трябва да се отстраняват. Зоната около сградата също трябва да се поддържа чиста от суха трева, храсти, хартии, картони и др.

Отоплителните уреди да се разполагат на безопасно разстояние от запалими материали. При употребата на преносими отоплителни уредите да са укрепени срещу преобръщане.

Всички налични електроуреди е необходимо да са защитени и да се поддържат чисти от отпадъци. Електрическата инсталация се проверява и тества периодически, като повредите са докладват и поправят навременно. Използването на електрически удължители и разклонители е сведено до минимум, като са взети мерки срещу претоварването им. Използват се само стандартни електрически предпазители. Има установен ред в края на работния ден да се изключва електрическото захранване.

Тютюнопушенето е забранено с изключение на специално пригодени за това помещения. В определените за пушене помещения няма леснозапалими материали, оборудвани са със стабилни метални или други негорими пепелници и се почистват редовно.

Всички машини и оборудване редовно се проверяват и поправят. Оборудването се поддържа чисто от отпадъчни материали и е разположено, така че да се предотврати натрупване и задръстване с изходни материали и готова продукция.

Складовите помещения да са отделени от производствените. Готовата продукция трябва да е подредена, така че винаги да има свободен достъп до всяка част на склада.

Всички входове да са осигурени срещу нарушители. След приключване на работния ден всички врати и прозорци да се проверяват дали са затворени. Площта около сградата редовно се окосява и почиства от отпадъци и суха растителност. При извършването на ремонти се взимат всички предпазни мерки относно използването на електрожени, режещи инструменти и др. Работната зона, в които се е извършила заваръчна дейност се проверява периодично след приключването й.

Персоналът трябва да е инструктиран с последователността на действията в случай на пожар. Всички работници да са подготвени и да знаят правилата за действие с пожарогасители и вътрешните противопожарни кранове. Да има изготвена процедура за извикване на противопожарните екипи. Необходимо е да се определи човек от персонала, който да отговаря за пожарната безопасност. Два пъти годишно задължително да се проиграва плана за евакуация от сградата.
 сподели по
Предишна статияСледваща статия
Коментари
biwlxoiciy
03.14.2013 09:49:15
846 857
kpUsdA , [url=http://egzjmrsyaxwr.com/]egzjmrsyaxwr[/url], [link=http://avywphzfhife.com/]avywphzfhife[/link], http://mkfwzkvpwspe.com/
Elyza
04.27.2013 07:10:24
835 886
Daveigh
03.11.2013 03:18:52
822 808
qgijlbl
03.11.2013 05:08:02
804 931
v6jvk7 kdvxtkrixzcu
Zaiya
03.13.2013 09:13:32
803 853
Mariana
03.12.2013 01:35:48
797 895
Keep it cmonig, writers, this is good stuff.
Anitra
03.07.2013 10:16:47
795 776
Emmy
03.08.2013 01:29:29
789 873
Keyla
05.06.2013 02:24:55
787 899
Thabang
05.25.2013 07:22:42
785 864
It\'s raelly great that people are sharing this information.
Frenchie
05.10.2013 02:30:05
784 849
Aileen
05.21.2013 12:23:22
770 934
Alyn
04.22.2013 08:16:08
770 854
Roland
03.11.2013 12:53:43
767 825
Kewl you shuold come up with that. Excellent!
Eldora
03.24.2013 07:34:07
758 874
cebefet
03.14.2013 02:35:39
758 798
mxqhG5 psmsybsiywvf
Sugar
03.19.2013 07:09:02
757 909
Jayna
04.27.2013 07:10:57
754 786
Fantine
03.21.2013 09:40:28
754 908
Margery
04.18.2013 02:42:32
753 870
Winter
03.14.2013 06:13:55
749 935
Jodie
05.09.2013 05:21:34
725 824
Jairin
03.10.2013 08:23:34
725 840
Learinng a ton from these neat articles.
cbbunw
03.14.2013 02:35:23
722 884
2xQqnf welebqgoprsb
Marylouise
04.27.2013 07:10:24
718 800
Spike
06.07.2013 08:12:46
707 843
Jobeth
03.08.2013 01:29:28
703 901
Janet
04.24.2013 10:11:50
702 806
Constance
04.10.2013 09:42:43
696 809
Cathleen
05.06.2013 11:17:41
693 963
lllmcigy
06.02.2013 06:45:03
676 792
TXf3Av , [url=http://kvbhfnbwrdis.com/]kvbhfnbwrdis[/url], [link=http://pncskrqpkscs.com/]pncskrqpkscs[/link], http://sauqhgpcborl.com/
Gytha
05.31.2013 12:25:06
668 836
lynswgtccln
05.31.2013 01:50:44
665 816
GEfN9S qogomvhsamok
Sonny
04.26.2013 06:42:27
636 820
Sandy
06.26.2013 06:09:17
618 816

*Име:
email:
*Коментар:
*Код за сигурност:
 
CAPTCHA
Reload the CAPTCHA code
Всички полета със * са задължителни
 Добавете коментар
Спонсорирани статии
Вижте всички