Warning: declare(encoding=...) ignored because Zend multibyte feature is turned off by settings in /home/-www/mauer.hu/htdocs/safety_bg/BotDetect/CaptchaClass.php on line 2
| Safety.bg - Сигурното място
Първата информационна медия за сигурност, защита и безопасност
B2B
Правила относно пожарната безопасност на работното място
12.06.2012
размер на шрифта 

Всички вътрешни врати и самозатварящите се устройства трябва да са изправни и да не са блокирани.

 

Пожарозащитните врати се държат затворени. Вратите на изходите са в добро състояние и не са блокирани. Всички вътрешни коридори, намиращи се по евакуационния път, са чисти.

Пожарогасителите и вътрешните противопожарни кранове да са достатъчно на брой и разпределени във всички работни зони, като са поставени на видно и леснодостъпно място.

 

Персоналът трябва да е инструктиран относно местоположението и начина на употребата им. Типът и видът им да отговарят на съответния пожарен риск, и да са обслужвани редовно (заредени) и в изправност.

В района на обекта да има достатъчно на брой противопожарни хидранти. Те да са изправни, ясно обозначени, леснодостъпни и да не се блокират от автомобили.

Наличните противопожарни, известителни и гасителни инсталации да са изправни и обслужвани редовно.

Запалителните течности се складират в отделени складови помещения, изградени от негорими материали, които не се използват за други цели. Пренасят се в обезопасени контейнери и се използват на безопасно разстояние от всякакви източници на запалване. На работното място да се съхранява само такова количество, каквото ще е необходимо за дневното производство.

Работното място да се поддържа чисто, отпадъчните продукти редовно трябва да се отстраняват. Зоната около сградата също трябва да се поддържа чиста от суха трева, храсти, хартии, картони и др.

Отоплителните уреди да се разполагат на безопасно разстояние от запалими материали. При употребата на преносими отоплителни уредите да са укрепени срещу преобръщане.

Всички налични електроуреди е необходимо да са защитени и да се поддържат чисти от отпадъци. Електрическата инсталация се проверява и тества периодически, като повредите са докладват и поправят навременно. Използването на електрически удължители и разклонители е сведено до минимум, като са взети мерки срещу претоварването им. Използват се само стандартни електрически предпазители. Има установен ред в края на работния ден да се изключва електрическото захранване.

Тютюнопушенето е забранено с изключение на специално пригодени за това помещения. В определените за пушене помещения няма леснозапалими материали, оборудвани са със стабилни метални или други негорими пепелници и се почистват редовно.

Всички машини и оборудване редовно се проверяват и поправят. Оборудването се поддържа чисто от отпадъчни материали и е разположено, така че да се предотврати натрупване и задръстване с изходни материали и готова продукция.

Складовите помещения да са отделени от производствените. Готовата продукция трябва да е подредена, така че винаги да има свободен достъп до всяка част на склада.

Всички входове да са осигурени срещу нарушители. След приключване на работния ден всички врати и прозорци да се проверяват дали са затворени. Площта около сградата редовно се окосява и почиства от отпадъци и суха растителност. При извършването на ремонти се взимат всички предпазни мерки относно използването на електрожени, режещи инструменти и др. Работната зона, в които се е извършила заваръчна дейност се проверява периодично след приключването й.

Персоналът трябва да е инструктиран с последователността на действията в случай на пожар. Всички работници да са подготвени и да знаят правилата за действие с пожарогасители и вътрешните противопожарни кранове. Да има изготвена процедура за извикване на противопожарните екипи. Необходимо е да се определи човек от персонала, който да отговаря за пожарната безопасност. Два пъти годишно задължително да се проиграва плана за евакуация от сградата.
 сподели по
Предишна статияСледваща статия
Коментари
Elyza
04.27.2013 07:10:24
1055 1109
biwlxoiciy
03.14.2013 09:49:15
1052 1094
kpUsdA , [url=http://egzjmrsyaxwr.com/]egzjmrsyaxwr[/url], [link=http://avywphzfhife.com/]avywphzfhife[/link], http://mkfwzkvpwspe.com/
Daveigh
03.11.2013 03:18:52
1047 1018
Zaiya
03.13.2013 09:13:32
1027 1059
Frenchie
05.10.2013 02:30:05
1023 1054
Robinson
04.26.2013 06:42:24
1023 1075
Mariana
03.12.2013 01:35:48
1009 1114
Keep it cmonig, writers, this is good stuff.
Thabang
05.25.2013 07:22:42
999 1073
It\'s raelly great that people are sharing this information.
Sugar
03.19.2013 07:09:02
996 1127
Emmy
03.08.2013 01:29:29
994 1081
Alyn
04.22.2013 08:16:08
993 1046
qgijlbl
03.11.2013 05:08:02
992 1149
v6jvk7 kdvxtkrixzcu
Winter
03.14.2013 06:13:55
989 1158
cebefet
03.14.2013 02:35:39
984 996
mxqhG5 psmsybsiywvf
Keyla
05.06.2013 02:24:55
970 1081
Jayna
04.27.2013 07:10:57
970 983
Anitra
03.07.2013 10:16:47
968 931
Roland
03.11.2013 12:53:43
966 1039
Kewl you shuold come up with that. Excellent!
Eldora
03.24.2013 07:34:07
965 1107
Aileen
05.21.2013 12:23:22
964 1136
Fantine
03.21.2013 09:40:28
964 1106
Margery
04.18.2013 02:42:32
963 1069
cbbunw
03.14.2013 02:35:23
886 1058
2xQqnf welebqgoprsb
Janet
04.24.2013 10:11:50
884 995
Jodie
05.09.2013 05:21:34
883 994
Marylouise
04.27.2013 07:10:24
873 977
Jairin
03.10.2013 08:23:34
870 989
Learinng a ton from these neat articles.
Spike
06.07.2013 08:12:46
866 992
Jobeth
03.08.2013 01:29:28
856 1085
Gytha
05.31.2013 12:25:06
855 1015
lllmcigy
06.02.2013 06:45:03
839 950
TXf3Av , [url=http://kvbhfnbwrdis.com/]kvbhfnbwrdis[/url], [link=http://pncskrqpkscs.com/]pncskrqpkscs[/link], http://sauqhgpcborl.com/
Cathleen
05.06.2013 11:17:41
837 1132
Constance
04.10.2013 09:42:43
835 970
Sonny
04.26.2013 06:42:27
804 997
lynswgtccln
05.31.2013 01:50:44
797 989
GEfN9S qogomvhsamok
Sandy
06.26.2013 06:09:17
795 972

*Име:
email:
*Коментар:
*Код за сигурност:
 
CAPTCHA
Reload the CAPTCHA code
Всички полета със * са задължителни
 Добавете коментар
Спонсорирани статии
Вижте всички