Warning: declare(encoding=...) ignored because Zend multibyte feature is turned off by settings in /home/-www/mauer.hu/htdocs/safety_bg/BotDetect/CaptchaClass.php on line 2
| Safety.bg - Сигурното място
Първата информационна медия за сигурност, защита и безопасност
B2B
Правила относно пожарната безопасност на работното място
12.06.2012
размер на шрифта 

Всички вътрешни врати и самозатварящите се устройства трябва да са изправни и да не са блокирани.

 

Пожарозащитните врати се държат затворени. Вратите на изходите са в добро състояние и не са блокирани. Всички вътрешни коридори, намиращи се по евакуационния път, са чисти.

Пожарогасителите и вътрешните противопожарни кранове да са достатъчно на брой и разпределени във всички работни зони, като са поставени на видно и леснодостъпно място.

 

Персоналът трябва да е инструктиран относно местоположението и начина на употребата им. Типът и видът им да отговарят на съответния пожарен риск, и да са обслужвани редовно (заредени) и в изправност.

В района на обекта да има достатъчно на брой противопожарни хидранти. Те да са изправни, ясно обозначени, леснодостъпни и да не се блокират от автомобили.

Наличните противопожарни, известителни и гасителни инсталации да са изправни и обслужвани редовно.

Запалителните течности се складират в отделени складови помещения, изградени от негорими материали, които не се използват за други цели. Пренасят се в обезопасени контейнери и се използват на безопасно разстояние от всякакви източници на запалване. На работното място да се съхранява само такова количество, каквото ще е необходимо за дневното производство.

Работното място да се поддържа чисто, отпадъчните продукти редовно трябва да се отстраняват. Зоната около сградата също трябва да се поддържа чиста от суха трева, храсти, хартии, картони и др.

Отоплителните уреди да се разполагат на безопасно разстояние от запалими материали. При употребата на преносими отоплителни уредите да са укрепени срещу преобръщане.

Всички налични електроуреди е необходимо да са защитени и да се поддържат чисти от отпадъци. Електрическата инсталация се проверява и тества периодически, като повредите са докладват и поправят навременно. Използването на електрически удължители и разклонители е сведено до минимум, като са взети мерки срещу претоварването им. Използват се само стандартни електрически предпазители. Има установен ред в края на работния ден да се изключва електрическото захранване.

Тютюнопушенето е забранено с изключение на специално пригодени за това помещения. В определените за пушене помещения няма леснозапалими материали, оборудвани са със стабилни метални или други негорими пепелници и се почистват редовно.

Всички машини и оборудване редовно се проверяват и поправят. Оборудването се поддържа чисто от отпадъчни материали и е разположено, така че да се предотврати натрупване и задръстване с изходни материали и готова продукция.

Складовите помещения да са отделени от производствените. Готовата продукция трябва да е подредена, така че винаги да има свободен достъп до всяка част на склада.

Всички входове да са осигурени срещу нарушители. След приключване на работния ден всички врати и прозорци да се проверяват дали са затворени. Площта около сградата редовно се окосява и почиства от отпадъци и суха растителност. При извършването на ремонти се взимат всички предпазни мерки относно използването на електрожени, режещи инструменти и др. Работната зона, в които се е извършила заваръчна дейност се проверява периодично след приключването й.

Персоналът трябва да е инструктиран с последователността на действията в случай на пожар. Всички работници да са подготвени и да знаят правилата за действие с пожарогасители и вътрешните противопожарни кранове. Да има изготвена процедура за извикване на противопожарните екипи. Необходимо е да се определи човек от персонала, който да отговаря за пожарната безопасност. Два пъти годишно задължително да се проиграва плана за евакуация от сградата.
 сподели по
Предишна статияСледваща статия
Коментари
biwlxoiciy
03.14.2013 09:49:15
934 948
kpUsdA , [url=http://egzjmrsyaxwr.com/]egzjmrsyaxwr[/url], [link=http://avywphzfhife.com/]avywphzfhife[/link], http://mkfwzkvpwspe.com/
Elyza
04.27.2013 07:10:24
924 981
Daveigh
03.11.2013 03:18:52
919 887
Zaiya
03.13.2013 09:13:32
896 933
Mariana
03.12.2013 01:35:48
890 981
Keep it cmonig, writers, this is good stuff.
Frenchie
05.10.2013 02:30:05
882 937
Thabang
05.25.2013 07:22:42
879 953
It\'s raelly great that people are sharing this information.
Emmy
03.08.2013 01:29:29
873 957
qgijlbl
03.11.2013 05:08:02
872 1023
v6jvk7 kdvxtkrixzcu
Keyla
05.06.2013 02:24:55
861 970
Alyn
04.22.2013 08:16:08
861 932
Anitra
03.07.2013 10:16:47
861 844
Winter
03.14.2013 06:13:55
857 1025
cebefet
03.14.2013 02:35:39
856 882
mxqhG5 psmsybsiywvf
Sugar
03.19.2013 07:09:02
853 1002
Jayna
04.27.2013 07:10:57
850 865
Roland
03.11.2013 12:53:43
847 908
Kewl you shuold come up with that. Excellent!
Aileen
05.21.2013 12:23:22
846 1019
Eldora
03.24.2013 07:34:07
846 969
Fantine
03.21.2013 09:40:28
846 980
Margery
04.18.2013 02:42:32
840 948
Jodie
05.09.2013 05:21:34
797 893
cbbunw
03.14.2013 02:35:23
794 952
2xQqnf welebqgoprsb
Marylouise
04.27.2013 07:10:24
784 879
Jairin
03.10.2013 08:23:34
782 901
Learinng a ton from these neat articles.
Janet
04.24.2013 10:11:50
778 890
Spike
06.07.2013 08:12:46
773 907
Jobeth
03.08.2013 01:29:28
767 976
Cathleen
05.06.2013 11:17:41
752 1032
Constance
04.10.2013 09:42:43
751 876
lllmcigy
06.02.2013 06:45:03
748 860
TXf3Av , [url=http://kvbhfnbwrdis.com/]kvbhfnbwrdis[/url], [link=http://pncskrqpkscs.com/]pncskrqpkscs[/link], http://sauqhgpcborl.com/
Gytha
05.31.2013 12:25:06
747 911
lynswgtccln
05.31.2013 01:50:44
721 886
GEfN9S qogomvhsamok
Sonny
04.26.2013 06:42:27
709 890
Sandy
06.26.2013 06:09:17
695 883

*Име:
email:
*Коментар:
*Код за сигурност:
 
CAPTCHA
Reload the CAPTCHA code
Всички полета със * са задължителни
 Добавете коментар
Спонсорирани статии
Вижте всички