Warning: declare(encoding=...) ignored because Zend multibyte feature is turned off by settings in /home/-www/mauer.hu/htdocs/safety_bg/BotDetect/CaptchaClass.php on line 2
| Safety.bg - Сигурното място
Първата информационна медия за сигурност, защита и безопасност
B2B
Правила относно пожарната безопасност на работното място
12.06.2012
размер на шрифта 

Всички вътрешни врати и самозатварящите се устройства трябва да са изправни и да не са блокирани.

 

Пожарозащитните врати се държат затворени. Вратите на изходите са в добро състояние и не са блокирани. Всички вътрешни коридори, намиращи се по евакуационния път, са чисти.

Пожарогасителите и вътрешните противопожарни кранове да са достатъчно на брой и разпределени във всички работни зони, като са поставени на видно и леснодостъпно място.

 

Персоналът трябва да е инструктиран относно местоположението и начина на употребата им. Типът и видът им да отговарят на съответния пожарен риск, и да са обслужвани редовно (заредени) и в изправност.

В района на обекта да има достатъчно на брой противопожарни хидранти. Те да са изправни, ясно обозначени, леснодостъпни и да не се блокират от автомобили.

Наличните противопожарни, известителни и гасителни инсталации да са изправни и обслужвани редовно.

Запалителните течности се складират в отделени складови помещения, изградени от негорими материали, които не се използват за други цели. Пренасят се в обезопасени контейнери и се използват на безопасно разстояние от всякакви източници на запалване. На работното място да се съхранява само такова количество, каквото ще е необходимо за дневното производство.

Работното място да се поддържа чисто, отпадъчните продукти редовно трябва да се отстраняват. Зоната около сградата също трябва да се поддържа чиста от суха трева, храсти, хартии, картони и др.

Отоплителните уреди да се разполагат на безопасно разстояние от запалими материали. При употребата на преносими отоплителни уредите да са укрепени срещу преобръщане.

Всички налични електроуреди е необходимо да са защитени и да се поддържат чисти от отпадъци. Електрическата инсталация се проверява и тества периодически, като повредите са докладват и поправят навременно. Използването на електрически удължители и разклонители е сведено до минимум, като са взети мерки срещу претоварването им. Използват се само стандартни електрически предпазители. Има установен ред в края на работния ден да се изключва електрическото захранване.

Тютюнопушенето е забранено с изключение на специално пригодени за това помещения. В определените за пушене помещения няма леснозапалими материали, оборудвани са със стабилни метални или други негорими пепелници и се почистват редовно.

Всички машини и оборудване редовно се проверяват и поправят. Оборудването се поддържа чисто от отпадъчни материали и е разположено, така че да се предотврати натрупване и задръстване с изходни материали и готова продукция.

Складовите помещения да са отделени от производствените. Готовата продукция трябва да е подредена, така че винаги да има свободен достъп до всяка част на склада.

Всички входове да са осигурени срещу нарушители. След приключване на работния ден всички врати и прозорци да се проверяват дали са затворени. Площта около сградата редовно се окосява и почиства от отпадъци и суха растителност. При извършването на ремонти се взимат всички предпазни мерки относно използването на електрожени, режещи инструменти и др. Работната зона, в които се е извършила заваръчна дейност се проверява периодично след приключването й.

Персоналът трябва да е инструктиран с последователността на действията в случай на пожар. Всички работници да са подготвени и да знаят правилата за действие с пожарогасители и вътрешните противопожарни кранове. Да има изготвена процедура за извикване на противопожарните екипи. Необходимо е да се определи човек от персонала, който да отговаря за пожарната безопасност. Два пъти годишно задължително да се проиграва плана за евакуация от сградата.
 сподели по
Предишна статияСледваща статия
Коментари
biwlxoiciy
03.14.2013 09:49:15
899 909
kpUsdA , [url=http://egzjmrsyaxwr.com/]egzjmrsyaxwr[/url], [link=http://avywphzfhife.com/]avywphzfhife[/link], http://mkfwzkvpwspe.com/
Elyza
04.27.2013 07:10:24
886 945
Daveigh
03.11.2013 03:18:52
878 852
Zaiya
03.13.2013 09:13:32
860 896
Mariana
03.12.2013 01:35:48
852 947
Keep it cmonig, writers, this is good stuff.
Frenchie
05.10.2013 02:30:05
845 903
Thabang
05.25.2013 07:22:42
842 918
It\'s raelly great that people are sharing this information.
qgijlbl
03.11.2013 05:08:02
841 983
v6jvk7 kdvxtkrixzcu
Emmy
03.08.2013 01:29:29
832 921
Anitra
03.07.2013 10:16:47
829 816
Keyla
05.06.2013 02:24:55
828 940
Alyn
04.22.2013 08:16:08
824 899
Sugar
03.19.2013 07:09:02
814 962
Winter
03.14.2013 06:13:55
814 988
Roland
03.11.2013 12:53:43
814 868
Kewl you shuold come up with that. Excellent!
cebefet
03.14.2013 02:35:39
811 847
mxqhG5 psmsybsiywvf
Aileen
05.21.2013 12:23:22
810 988
Jayna
04.27.2013 07:10:57
810 829
Margery
04.18.2013 02:42:32
810 916
Fantine
03.21.2013 09:40:28
810 949
Eldora
03.24.2013 07:34:07
809 930
Jodie
05.09.2013 05:21:34
769 865
cbbunw
03.14.2013 02:35:23
764 923
2xQqnf welebqgoprsb
Marylouise
04.27.2013 07:10:24
754 844
Jairin
03.10.2013 08:23:34
754 874
Learinng a ton from these neat articles.
Spike
06.07.2013 08:12:46
745 880
Janet
04.24.2013 10:11:50
744 856
Jobeth
03.08.2013 01:29:28
740 943
Constance
04.10.2013 09:42:43
731 845
Cathleen
05.06.2013 11:17:41
725 1002
lllmcigy
06.02.2013 06:45:03
717 834
TXf3Av , [url=http://kvbhfnbwrdis.com/]kvbhfnbwrdis[/url], [link=http://pncskrqpkscs.com/]pncskrqpkscs[/link], http://sauqhgpcborl.com/
Gytha
05.31.2013 12:25:06
714 884
lynswgtccln
05.31.2013 01:50:44
698 853
GEfN9S qogomvhsamok
Sonny
04.26.2013 06:42:27
678 863
Sandy
06.26.2013 06:09:17
663 858

*Име:
email:
*Коментар:
*Код за сигурност:
 
CAPTCHA
Reload the CAPTCHA code
Всички полета със * са задължителни
 Добавете коментар
Спонсорирани статии
Вижте всички